DEFINER IQ Test

Veel van de moderne IQ-Testen van tegenwoordig zijn veel te gecompliceerd om nog te maken. Daar komen vaak lage, vertekende scores uit. Daarom maakte DEFINER speciaal voor jongeren een professionele IQ-Test. Nu weet je echt wat jouw IQ is. (Aanbevolen tussen de 13 en 18 jaar) De test bestaat niet alleen maar uit feit-vragen, maar ook uit meningen en persoonlijke beoordelingen. De test is officieel goedgekeurd door DEFINER.

Get started with these questions...

1

Vanaf welke IQ-Waarde ben je hoogbegaafd?

2

Vul dit rijtje aan : 1-2-5-12-....

3

Wat hoort niet in dit groepje thuis? Voetbal / Handbal / Basketbal / Rugbybal

4

Hoe ging het vorig jaar op school?

5

Als je een groot werkstuk een avond voor de inleverdatum maakt, hoe goed is het dan?

6

Hoeveel vreemde talen spreek je?

7

Wat is de som van 15 en 6?

8

Wat is het gemiddelde van 15?

9

Wat betekent atheïstisch?

10

Klopt de zin : Ik ga met zonder jas naar buiten?

11

Klopt de zin : Ik wou graag twee kilogram appelen?

12

Het woord 'boulanger' betekent 'bakker', maar uit welke taal komt dit woord?

13

Vanaf welke leeftijd mag je in Nederland bier kopen?

14

Klopt de volgende zin : Hij komt uit Duitsland, hij spreekt elke dag Duitsers.

15

Welke van de volgende landen is NIET lid van de EU?

16

Gras tot voetbal, als (?) staat tot waterpolo.

17

Wat is een betrouwbare theorie om erachter te komen, hoe lang een persoon dood is?

18

Van welke bekende Amerikaanse president is de uitspraak "I did not have sexual relations with that woman"?

19

Welk van de volgende woorden is juist geschreven?

20

Van welk land is Tallinn de hoofstad?

21

Wat was de voornaam van Hitler?

22

In welke programma is kans het grootst dat je de term "Lijkschouwer" tegenkomt?

23

Wat betekent CSI?

24

Wat betekent de afkorting FBI?

25

Welke bewering hieronder klopt wel?

26

Wie hebben of heeft Amerika als eerste ontdekt (de Indianen uitgezonder)?

27

Hoeveel werelddelen telt de aardbol?

28

Welke planeet ontbreekt in dit lijstje? Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunes.

29

Wat is de meest gesproken taal in Australië?

30

2 staat tot 32, als (?) staat tot 112?

31

In welk land liggen de steden Samara, Murmansk en Orenburg?

32

Welk van de volgende landen had in 2005 nog een communistisch bewind?

33

Uit welk gebied komt 'Champagne'?

34

Jan verdient een uurloon van 8 euro. Hij heeft in Juli 25 dagen gewerkt. Hij werkte op elke dag 7,5 uur, hoeveelt bedraagt zijn maandloon?

35

Welke bewering hieronder klopt wel?

36

In welke taal betekent Lego "Ik maak (of ik verzamel, of ik kies)"?

This is a user-written post. Rum and Monkey isn't responsible for its content, however good it may be. Please report any inappropriate content.

What do you think, did we get it right? Comment here...

WANT MORE FUNNY LIKE THIS? FOLLOW US ON FACEBOOK