@rumandmonkey We're off to obliterate a village. See you soon.

The Swedish name generator

Har du alltid önskat dig ett svenskt liv? Den svenska sommaren, myggor, hav, mormor, gamla gubben Finnström och ICA:s jordgubbssaft? Och har du alltid kännt att du velat smälta in i all denna härlighet?

Varsågod.

You are:
Please enter your name:

This is a user-written name generator created with the Name Generator Generator. Rum and Monkey isn't responsible for its content, however good or bad it may be. Please report any inappropriate content.